• Home
  • Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

PREAMBUL

Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului www.stayler.design de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesand si navigand pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi in continuare.

#####ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea wesite-ului www.stayler.design si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

www.stayler.design presteaza servicii de intermediere intre Utilizator si furnizorul de produse. Site-ul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest website in scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte. Proprietati intelectuale protejate sunt design-ul, continutul, logo-urile, numele produselor si numele afacerii, produsele / serviciile pe care le promoveaza. Stabileste legea aplicabila precum si modul de solutionare a litigiilor, prezentul document este supus legii romane.

Prin utilizarea si/sau navigarea pe website-ul www.stayler.design va exprimati in mod expres acordul acestor termene si conditii, dupa cum urmeaza: • Acceptarea conditiilor; • Descrierea serviciilor; • Datele de identificare ale firmei; • Datele de contact ale firmei; • Termeni si definitii; • Drepturile si responsabilitatile cumparatorului; • Politica privind dreptul de propietate intelectuala; • Politica de utilizare a modelelor 3d, imaginilor si informatiilor generale despre produse; • Politica de contractare si plasarea comenzii; • Livrarea comenziilor; • Garantii; • Rapundere; • Politica de confidentialitate; • Cesionarea si subcontractarea; • Depunerea si solutionarea plangerilor; • Politica GDPR; • Folosirea cookie-urilor; • Forta majora; • Modul de solutionare a litigiilor; • Legea aplicabila – jurisdictia;

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Vei furniza informații corecte pentru Furnizor; Nu vei utiliza Website-ul și continutul acestuia pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, In niciun scop comercial, software-ul, continutul, ofertele, imaginile, modele 3D sau serviciile furnizate de catre Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului sau a Aplicatiei fara sa obtii consimtamantul expres, prealabil si scris al Furnizorului, aceasta restrictie include orice incercare de a incorpora orice informatie de pe Web-site in orice alt catalog, produs sau serviciu; Prin exprimarea acordului tau referitor la aceste Termene si Conditii, declari si garantezi ca ai 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul reprezentantului unei persoane juridice, ca societatea este inmatriculata si functioneaza in conformitate cu legile din Romania, iar tu, ca reprezentant, ai dreptul sa accesezi, vizitezi sau utilizezi in orice alt mod Website-ul in numele societatii, un contract de prestari servicii, in vederea realizarii Serviciilor si a cumpararii produselor.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI

S.C. RAPITECTURA S.R.L. C.U.I. 34902156 Numar de inregistrare Registrul Comertului: J40/11090/2015 Adresa: Str. Alexandru Cutieru, nr 25B, bl C1, sc 2, ap 208, Sector 6, Bucuresti.

DATELE DE CONTACT ALE FIRMEI

e-mai: stayler.design@gmail.com

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI

S.C. RAPITECTURA S.R.L. detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate asupra website-ului www.stayler.design , iar continutul acestuia este protejat de legile de proprietate intelectuala in vigoare, printre care si Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si cele conexe. Toate informatiile inclusive ‘Termenii si conditiile’, produsele sau aplicatiile continute in acest site sunt proprietatea S.C. RAPITECTURA SRL, care isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila. Continuarea navigarii pe www.stayler.design prezinta acordul tau cu privire la noua forma a ‘Termenilor si conditiilor’. 
Legea 365/2002 privind comertul electronic (republicata) serviciile societatii informationale sunt supuse: a) Exclusive prevederilor in viguare ale legilor romane care fac parte din legislatia coordonata, in cazul in care sunt oferite de furnizori de servicii stabilite in Romania; b) Exclusive prevederilor in vigoare ale legilor romane care fac parte din legislatia coordonata, in cazul in care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti intr-un stat membru al Uniunii Europene. Libera circulatie a serviciilor societatii informationale oferite de un furnizor stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restransa in Romania prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislatia coordonata.

TERMENI SI DEFINITII

In intelesul Legii 365/2002 privind comertul electronic (republicata), urmatorii termeni se definesc astfel: Serviciu al societatii informationale - orice serviciu care se efectueaza utilizandu-se mijloace electronice si prezinta urmatoarele caracteristici: a) este efectuat in considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului in mod obisnuit de catre destinatar; b) nu este necesar ca ofertantul si destinatarul sa fie fizic prezenti simultan in acelasi loc; c) este efectuat prin transmiterea informatiei la cererea individuala a destinatarului; Mijloace electronice - echipamente electronice si retele de cablu, fibra optica, radio, satelit si altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiei; Furnizor de servicii - orice persoana fizica sau juridica ce pune la dispozitie unui numar determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societatii informationale; Furnizor de servicii stabilit intr-un stat - un furnizor de servicii avand un sediu stabil pe teritoriul unui stat si care desfasoara efectiv o activitate economica utilizand acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioada nedeterminata; stabilirea unui furnizor de servicii intr-un stat nu este determinata in mod necesar de locul in care sunt amplasate mijloacele tehnice si tehnologice necesare furnizarii serviciului; Domeniu - o zona dintr-un sistem informatic, detinuta ca atare de o persoana fizica sau juridica ori de un grup de persoane fizice sau juridice in scopul prelucrarii, stocarii ori transferului de date; Destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoana fizica sau juridica ce utilizeaza, in scopuri comerciale, profesionale sau de alta natura, un serviciu al societatii informationale, in special in scopul cautarii de informatii sau al furnizarii accesului la acestea; Consumator - orice persoana fizica ce actioneaza in alte scopuri decat cele ale activitatii sale comerciale sau profesionale; Comunicare comerciala - orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele insele comunicari comerciale urmatoarele: informatiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, in special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronica, comunicarile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori marcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fata de persoana in cauza, mai ales atunci cand sunt realizate cu titlu gratuit; Legislatie coordonata - prevederile in vigoare ale legilor nationale, aplicabile activitatilor ce fac obiectul serviciilor societatii informationale sau furnizorilor de servicii in privinta: a) conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii de servicii in vederea inceperii acestor activitati, precum sunt cele legate de eventualele calificari, autorizatii sau notificari necesare; b) conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii de servicii pentru desfasurarea acestor activitati, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau continutul serviciilor oferite, inclusiv in materie de publicitate si incheiere a contractelor, sau cele care privesc raspunderea furnizorilor; Nu constituie obiect al legislatiei coordonate: a) cerintele aplicabile bunurilor ca atare si livrarii acestora; b) cerintele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice; Instrument de plata electronica - un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni: a) transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare; b) retrageri de numerar, precum si incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica; Instrument de plata cu acces la distanta - instrument de plata electronica prin intermediul caruia titularul sau poate sa isi acceseze fondurile detinute intr-un cont la o institutie financiara si sa autorizeze efectuarea unei plati, utilizand un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar; Instrument de moneda electronica - instrument de plata electronica reincarcabil, altul decat instrumentul de plata cu acces la distanta, pe care unitatile de valoare sunt stocate electronic si care permite titularului sau sa efectueze tipurile de operatiuni mentionate la pct. 11; Titular - persoana care detine un instrument de plata electronica pe baza unui contract incheiat cu un emitent, in conditiile prevazute de lege; Date de identificare - orice informatii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operatiuni mentionate la pct. 11, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de inregistrare fiscala, codul numeric personal si altele asemenea; Activitate profesionala reglementata - activitatea profesionala pentru care accesul sau exercitarea in Romania este conditionata, direct sau indirect, in conformitate cu legislatia romana in vigoare, de detinerea unui document care sa ateste nivelul de formare profesionala. Cumparator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani, persoana juridica sau reprezentat al acesteia. Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre www.stayler.design sau in baza unui acord de utilizare existent intre Rapitectura S.R.L. si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont. Site – platforma online gazduita la adresa web www.stayler.design si subdomeniile acestuia. Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Administrator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Administratorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site. Bunuri si servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Administrator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat. Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Administrator. Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Administrator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Administratorului si a Cumparatorului. (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Incheierea contractului prin mijloace electronice (1) Daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului. (2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediata a prestatiei caracteristice se considera incheiat in momentul in care debitorul acesteia a inceput executarea, in afara de cazul in care ofertantul a cerut ca in prealabil sa i se comunice acceptarea. (3) In cazul in care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contract sau acceptarea ofertei ferme de a contracta facute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligatia de a confirma primirea ofertei sau, dupa caz, a acceptarii acesteia, in unul dintre urmatoarele moduri: a) trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronica sau printr-un alt mijloc de comunicare individuala echivalent, la adresa indicata de catre destinatar, fara intarziere; b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptarii ofertei, de indata ce oferta sau acceptarea a fost primita de furnizorul de servicii, cu conditia ca aceasta confirmare sa poata fi stocata si reprodusa de catre destinatar. (4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum si confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, efectuate in unul dintre modurile prevazute la alin. (3), se considera primite atunci cand partile carora le sunt adresate pot sa le acceseze. (5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in privinta contractelor incheiate exclusiv prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente. Continut – reprezinta: Intermedierea prin simpla transmitere: • consta in transmiterea intr-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau in asigurarea accesului la o retea de comunicatii, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru informatia transmisa daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: transmiterea nu a fost initiata de furnizorul de servicii; alegerea persoanei care receptioneaza informatia transmisa nu a apartinut furnizorului de servicii; continutul informatiei transmise nu a fost influentat in niciun fel de catre furnizorul de servicii, in sensul ca nu i se poate atribui nici selectia si nicio eventuala modificare a acestei informatii. transmiterea informatiei si asigurarea accesului, mentionate la alin. (1), includ si stocarea automata, intermediara si temporara a informatiei transmise, in masura in care aceasta operatie are loc exclusiv in scopul ca informatia respectiva sa tranziteze reteaua de comunicatii si cu conditia ca informatia sa nu fie stocata pentru o perioada care depaseste in mod nejustificat durata necesara transmiterii ei. • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; • continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Administrator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Administratorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta; • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Administrator intr-o anumita perioada; • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Administratorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; • date referitoare la Administrator, sau alte date privilegiate ale acestuia. Document – prezentele Termene si Conditii. Comunicari comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/ mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea “Cont/Favorite” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Rapitectura S.R.L., cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Administrator, indiferent de modalitatea de livrare. Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora. Drepturile de autor - drepturile de autor protejate in general in cuprinsul sectiunii de termeni si conditii sunt logo-urile, designul, numele afacerii, numele produselor, continutul site-ului, modelele 3D.

DREPTURILE SI RESPONSABILITATILE CUMPARATORULUI

Cumparatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile oferite de web-site, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenelor si Conditiilor. Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru continutul comenzilor plasate si declara ca acestea corespund cu pachetul de servicii.

POLITICA PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Este strict interzisa redistribuirea, modificarea, vanzarea, decompilarea, dezasamblarea aplicatiei software sau partilor acesteia. De asemenea, toate imaginile, graficele, textele, modelele 3D, ofertele, materialele fotografice, denumirile comerciale si logo-urile, sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuala, iar copierea, distribuirea, redistribuirea, repostarea pe alte website-uri sau modificarea acestora reprezinta incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala a companiei si atrage dupa sine exercitatea de catre companiei a tuturor remediilor legale.

POLITICA DE UTILIZARE A MODELELOR 3D, IMAGINILOR SI INFORMATIILOR GENERALE DESPRE PRODUSE.

Este permisa utilizarea imagiilor, modelelor 3D si a informatiilor legate de produsele postate pe site-ul www.stayler.design in scopul realizarii de proiecte de amenajare interioara doar cu acordul scris al Rapitectura S.R.L.. Pentru obtinerea acordului, peroana fizica sau juridical poate depune o cerere de ceare a unui cont de utilizator pe site-ul www.stayler.design, sau prin alte canale de comunicare electronice (e-mail, retele de socializare). Cererea va fi procesata de Rapitectura S.R.L. si va crea un cont de utilizator in termen de 48 ore sau va justifica prin e-mail imposibilitatea de colaborare. Odata primit acordul de utilizare a imagiilor, modelelor 3D si a informatiilor legate de produsele postate pe site-ul www.stayler.design, utilizatorul isi asuma sa foloseasca aceste resurse strict in scopul prestarii de servicii de amenari interioare, iar copierea, distribuirea, redistribuirea, repostarea pe alte website-uri sau modificarea acestora reprezinta incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala a companiei si atrage dupa sine exercitatea de catre companiei a tuturor remediilor legale. Este admisa postarea pe alte website-uri a proiectelor rezultate din utilizarea imaginilor sau a modelelor 3D.

POLITICA DE CONTRACTARE SI PLASAREA COMENZII

Pentru plasarea unei comenzi este necesar un cont de Utilizator (datele vor fi procesate conform Politicii privind protectia datelor prezente in acest document). Pentru crearea Contului de utilizator sunt necesare urmatoarele informatii: Nume si prenume (pentru persoane fizice) / denumire societate; Adresa de e-mail. Pe langa informatiile mentionate mai sus preluate din crearea Contului de utilizator, pentru plasarea unei Comenzi, vom avea nevoie si de urmatoarele informații: Numarul de telefonul; Localitatea si adresa locatiei unde se vor livra produsele; Localitatea şi adresa de facturare. Utilizatorul completeaza formularul de comanda pus la dispozitie de catre Furnizor pe Web-site dupa crearea contului sau in același timp cu plasarea comenzii. Utilizatorul isi asuma intreaga raspundere pentru continutul Comenzii, pentru veridicitatea si pentru caracterul complet al informatiilor furnizate in Comanda. Un reprezentant al Furnizorului poate contacta Utilizatorul pentru a obtine informatii suplimentare despre Comanda, pentru a completa eventualele informatii lipsa si pentru a confirma sau respinge Comanda. In cazul Comenzilor complexe și care implica o analiza la faţa locului, un Designer de interior/reprezentant al Furnizorului va efectua o vizita de constatare/evaluare la adresa solicitata de Client, iar in baza constatarii va fi formulata o oferta. In urma plasarii comenzii, utilizatorul va primi un e-mail in care este informat de inregistrarea cu success a comenzii, timpul si costul de livrare impreuna cu sumarul comenzii. In urma confirmarii comenzii ii va fi comunicat modul de plata, se va emite o factura pentru plata in avans cu termen de plata de 3 zile de la emitere in baza datelor oferite de utilizator. Plata avansului se efectueaza prin transfer bancar in contul Furnizorului RO13INGB0000999905211711, deschis la ING Bank.

LIVRAREA COMENZILOR

Livrarea produselor va fi efectuata de producator sau firme contractate de acesta. Costul de livrare difera in functie de produs si producatorul acestuia. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunte la un Serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renuntare la un Serviciu expira în termen de 14 zile de la: – ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun – in cazul in care Cumparatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat – ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea depune cererea de retur la adresa de e-mail: stayler.design@gmail.com Pentru Comenzile achitate cu card bancar suma aferenta produsului returnat va fi restituita in contul din care a fost efectuata plata. Daca Bunul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, Bunul este deteriorat), ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea Bunului in stadiul initial, dupa caz, sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumparatorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de catre Cumparator. Producatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Termenul de livrare va fi cumincat la data plasarii comensii iar comanda va fi procesata numai dupa ce Utilizatorul accepta termenul de livrare.

GARANTII

Toate Bunurile comercializate de catre www.stayler.design beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Certificatele de garantie sunt produse direct de producator. Lipsa certificatului de garantie al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la receptia Bunului pe adresa stayler.design@gmail.com . Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare. Pana la data livrarii produselor comandate si ulterior pe durata perioadei de garantie a acestora, subcontractantii, producatori de mobilier si/sau decoratiuni, sunt obligati sa raspunda solicitarilor ridicate de Administrator sau de clienti privind produsele comandate in conformitate cu normele aplicabile, Rapitectura S.R.L. neasumandu-si raspunderea pentru calitatea produselor si eventualelor vicii aparente si ascunse acestora.

RASPUNDERE

Rapitectura S.R.L. (Administratorul) nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Furnizor a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii. Rapitectura S.R.L. isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificari ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe Site versiunea modificata a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document. Administratorul nu garanteaza Utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, sigur sau fara erori.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Administratorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care cumparatorul/ utilizatorul site-ului le furnizeaza. Administratorul va utiliza strict datele necesare indeplinirii serviciului de intermediere intre Utilizator si Producator. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in acest document. Sunt interzise declaratiile publice, promovarea, comunicatele de presa sau orice alt mode de dezvaluire catre terte parti de catre Cumparatori/Utilizatori fara consimtamantul prealabil, scris, al Administratorului.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Administratorul are dreptul de a cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Administratorul va fi intotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA PLANGERILOR

Orice Utilizator poate depune o plângere și / sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de către Furnizor sau continutul / functionarea site-ului la categoria “contact” de la adresa www.stayler.design cu titlul “plangere” / “sesizare”. Plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin trimiterea unui email la adresa stayler.design@gmail.com  . Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Comenzii ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Comandă), precum și orice alte date necesare Furnizor în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Comenzii (după caz). Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Reprezentanții Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

POLITICA GDPR

Mai multe informatii despre procesarea datelor cu caracter personal gasiti in Protectia datelor.

FOLOSIREA COOKIE-URILOR Mai multe informatii despre politica de cookie-uri gasiti in Politica Cookie-uri.

FORTA MAJORA

Cazul de forta majora este definit ca un eveniment ce nu poate fi prevazut, controlat si impiedicat de catre Parti si care le afecteaza pe acestea partial sau total in indeplinirea obligatiilor lor contractuale. Aceasta situatie poate fi generata de: • izbucnirea unui razboi (chiar daca starea de razboi este sau nu declarata); • revolutie, insurectie, terorism, rebeliune, tulburari sociale sau altele asemanatoare; • explozii si incendii (cu conditia ca aceste evenimente sa nu tina de responsabilitatea uneia dintre Parti); • cutremure, unde mareice, inundatii; • epidemii. Partile se vor informa reciproc imediat, dar nu mai tarziu de cinci (5) zile lucratoare, despre aparitia unui eveniment de Forta Majora, o astfel de notificare fiind certificata de Camera de Comert locala a Emitentului notificarii care sa ateste veridicitatea cazului de forta majora. Fiecare Parte va depune în permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorata Fortei Majore, în executarea Contractului. Atunci când o Parte înceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, aceasta Parte va transmite o înstiintare celeilalte Parti.

MODUL DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Link-ul catre SOL:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pe 15 februarie 2016, Comisia Europeana a implementat online platforma SOL (solutionarea online a litigiilor), prin care oricare dintre parti poate solutiona litigiile rezultate din tranzactiile online.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Aceste termene si conditii sunt supuse legii romane. Eventualele litigii aparute intre Administrator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.